Syllabus Repozitorij Univerziteta u Tuzli

Syllabus Repository of the University of Tuzla

 

II ciklus studija traje jednu ( 1 ) godinu ili dva ( 2 ) semestra sa ukupnim brojem ECTS 60.

Studij se realizira na tri studijska odsjeka/programa:

  • Hemijsko inženjerstvo i tehnologije (usmjerenja: Hemijsko inženjerstvo, Hemija i inženjerstvo materijala i Ekološko inženjerstvo)
  • Prehrambena tehnologija (usmjerenja: Prehrambena tehnologija, Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane i Nutricionizam)
  • Inženjerstvo zaštite okoline (usmjerenje: Inženjerstvo zaštite okoline)