UNIVERZITET U TUZLI

 

Tehnološki fakultet

 

 

 

 

Odsjek

HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAMI I CIKLUSA

HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE

u primjeni od ak. 2015/16. godine

 

 

Usmjerenje HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA

 

Usmjerenje EKOLOŠKO INŽENJERSTVO

 

Usmjerenje HEMIJA I INŽENJERSTVO MATERIJALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuzla, april 2015. godine

 

1. OPĆI DIO

 

1.1. Stručni i akademski nazivi i stepen koji se stiče završetkom I ciklusa

 

  • Bachelor inženjer Hemijskog inženjerstva i tehnologije, usmjerenje Hemijsko inženjerstvo i tehnologija
  • Bachelor inženjer Hemijskog inženjerstva i tehnologije, usmjerenje Ekološko inženjerstvo
  • Bachelor inženjer Hemijskog inženjerstva i tehnologije, usmjerenje Hemija i inženjerstvo materijala

 

1.2. Uslovi za upis na I ciklus studijskog programa Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

 

Upis na I ciklus studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli, na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Tehnološkog  fakulteta.

Kandidati se pri prijavi na konkurs za upis na I ciklus studija opredjeljuju za jedno od ponuđenih usmjerenja u okviru odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije. Minimalni broj studenata za pokretanje studijskog usmjerenja je 50% od odobrenog broja studenata na konkursu.

Pravo upisa na studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologije imaju sva lica, državljani BiH, koja su završila četverogodišnju srednju školu. Također, strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo upisa na studij pod jednakim uslovima kao i državljani BiH.

 

1.3. Naziv i ciljevi studijskog programa

 

Studijski program na odsjeku Hemijsko inženjerstvo i tehnologije izvodi se kroz tri usmjerenja:

  1. Hemijsko inženjerstvo i tehnologija
  2. Ekološko inženjerstvo
  3. Hemija i inženjerstvo materijala

 

1.4. Trajanje studija

 

Studij I ciklusa traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara sa ukupno 240 ECTS bodova. Studij je koncipiran tako da su, prve dvije godine iste (zajedničke) za sva tri ponuđena usmjerenja.

 

1.5. Kompetencije

 

Evropska federacija za hemijsko inženjrstvo (EFCE) se odredila (2005. god) prema problemima vezanim za edukaciju hemijskih inženjera kroz materijal“ Preporuke evropske federacije za hemijsko inženjerstvo u skladu sa Bolonjskim procesom). Inovacijska inženjerska djelatnost definisana je kao razvoj i stvaranje nove tehnike i tehnologije dovedene do oblika  robne proizvodnje koja obezbjeđuje novi socijalno – ekonomski efekat a samim tim i konkurentnost na tržištu. Svršeni student hemijskog inženjerstva i tehnologije osposobljen je za izvođenje :

•          Proizvodno – tehnološke djelatnosti

•          Projektno – konstruktorske djelatnosti

•          Naučno – istraživačke

•          Organizaciono – upravljačke

Nakon završenog I stepena studiranja hemijski inženjer/tehnolog treba da:

•          Ima potrebna znanja matematike i prirodnih nauka (hemije, fizike, molekularne biologije)

koja mu omogučavaju razumjevanje i shvatanje hemijsko – inženjerskih fenomena i

pojava.

•          Vlada osnovnim principima hemijskog inženjerstva što podrazumijeva:

a)         Rješavanje materijalnih i energetskih bilansi

b)         Razumjevanje i opisivanje ravnotežnih stanja

c)         Razumjevanje dinamičke komponente procesa ( procesi praćeni hemijskom reakcijom,

 simultani prenos mase i topline)

•          Razumjevanje osnovnih  pojmova kontrole procesa

•          Planiranje, izvođenje i tumačenje jednostavnijih eksperimenata

•          Znanje potrebno za korištenje baze padataka fizičko - hemijskih veličina

•          Razumjevanje osnovnih pojmova iz inženjerstva materijala

•          Znanje o prakičnoj primjeni inženjerstva novih materijala

•          Formiran  stav vezan za zahtjeve neškodljivog uticaja hemijskih procesa na okolinu

 

1.6. Uslovi prelaska

 

Uslovi prelaska bit će regulisani posebnim aktom. Prelazak sa jednog studijskog programa na drugi bit će moguć samo uz saglasnost NNV-a uz obrazloženje razloga prelaska.

Prelazak je moguć i sa drugih Univerziteta odnosno srodnih fakulteta, uz prethodnu ekvivalenciju predmeta.

 

1.7. Način izvođenja studija

 

Studij je organizovan isključivo kao redovni.

 

  1. STRUČNI DIO

 

2.1. Plan studijskog programa I ciklusa studija

 

Plan studijskog programa za prve dvije godine je zajednički za sva tri usmjerenja  unutar odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije.

 

Nastavni plan  za I i II godinu usmjerenja:

Hemijsko inženjerstvo i tehnologija; Ekološko inženjerstvo i Hemija i inženjerstvo materijala

 

I  GODINA

I  SEMESTAR

II  SEMESTAR

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Matematika I

3

2

0

6

-

-

-

-

Fizika I

2

1

1

5

-

-

-

-

Opća hemija sa stehiometrijom

3

1

1

7

-

-

-

-

Primjenjeno računarstvo

2

0

1

4

-

-

-

-

Uvod u hemijsko inženjerstvo i tehnologije

3

0

0

4

-

-

-

-

Engleski jezik I

1

1

0

3

-

-

-

-

Tjelesni i zdravstveni odgoj

0

0

2

1

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

15

4

5

30

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika II

-

-

-

-

3

2

0

6

Fizika II

-

-

-

-

2

1

1

5

Neogranska hemija

-

-

-

-

2

0

2

7

Analitička hemija

-

-

-

-

3

2

2

8

Engleski jezik II

-

-

-

-

1

1

0

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

-

-

-

-

0

0

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

-

-

-

-

12

5

7

30

 

 

 

24

30

Ukupan broj predmeta na I godini

11

 

II  GODINA

III  SEMESTAR

IV  SEMESTAR

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Organska hemija I

2

0

2

6

-

-

-

-

Fizikalna hemija

4

0

2

7

-

-

-

-

Nauka o toplini

3

2

0

6

-

-

-

-

Numeričke metode u inženjerstvu

3

0

1

6

-

-

-

-

Procesna mjerna tehnika

3

0

0

5

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

15

2

5

30

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organska hemija II

-

-

-

-

4

0

3

7

Kinetika i mehanizmi fizikalno-hemijskih procesa

-

-

-

-

4

0

2

7

Hemijsko-inženjerska termodinamika

-

-

-

-

3

2

0

7

Instrumentalne metode

-

-

-

 

3

0

2

6

Prirodni polimeri

-

-

-

-

2

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

-

-

-

-

16

2

7

30

 

 

 

25

 

Ukupan broj predmeta  na II godini

10

 

Nastavni plan za III I IV godinu usmjerenja Hemijsko inženjerstvo i tehnologija

 

III  GODINA

V  SEMESTAR

VI  SEMESTAR

Predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Materijalni i energetski bilansi procesa

3

3

0

7

-

-

-

-

Hidromehaničke operacije

3

2

1

7

-

-

-

-

Kataliza i katalizatori

3

0

1

5

-

-

-

-

Konstrukcioni materijali, korozija i zaštita

3

0

2

7

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

14

5

5

29

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplinske i difuzione operacije

-

-

-

-

3

2

1

7

Neorganska tehnologija

-

-

-

-

3

0

2

5

Primjena softverskih paketa u hemijskom inženjerstvu

-

-

-

-

2

0

2

4

Reakcijsko  inženjerstvo I

-

-

-

-

4

0

1

6

Industrija i okolina

-

-

-

-

2

0

1

3

Stručni izborni predmet

-

-

-

-

2

0

1

3

Stručna  praksa

-

-

-

-

-

-

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

16

2

8

31

 

 

 

26

 

Ukupan broj predmeta na III godini

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni izborni predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Molekularna spektrometrija

2

0

1

3

 

 

 

 

Obrada industrijskih otpadnih voda

2

0

1

3

 

 

 

 

Membranski procesi

2

0

1

3

 

 

 

 

Upravljanje otpadnim materijama hemijske industrije

2

0

1

3

 

 

 

 

Upravljanje kvalitetom u analitičkoj laboratoriji

 

 

 

 

2

0

1

3

Biogoriva

 

 

 

 

2

0

1

3

Zeleno  inženjerstvo

 

 

 

 

2

0

1

3

Procesi i proizvodi petrohemijske industrije

 

 

 

 

2

0

1

3

                           

 

IV  GODINA

VII  SEMESTAR

VIII  SEMESTAR

Predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Energetska efikasnost hemijsko - tehnoloških procesa

3

0

1

5

 

 

 

 

Projektovanje tehnoloških procesa

3

0

2

5

-

-

-

-

Separacijski  procesi

3

0

1

5

-

-

-

-

Reakcijsko inženjerstvo II

4

0

1

5

 

 

 

 

Analiza i simulacija procesa

2

0

2

5

-

-

-

-

Organska tehnologija

3

0

2

5

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

18

0

9

30

-

-

-

-

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektovanje aparata i uređaja

 

 

 

 

3

0

2

6

Elektrohemijsko inženjerstvo

 

 

 

 

3

0

2

6

Procesna integracija

-

-

-

-

3

0

2

6

Automatizacija tehnoloških procesa

-

-

-

-

3

0

1

5

Procesi proizvodnje i prerade polimera

-

-

-

-

2

0

1

4

Završni rad

-

-

-

-

0

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

-

-

-

-

14

0

8

30

 

 

 

22

 

Ukupan broj predmeta na IV godini

11

 

 

 

 

Nastavni plan za III i IV godinu za usmjerenje: Ekološko inženjerstvo

 

III  GODINA

Semestar V

Semestar VI

Obavezni predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Hidromehaničke operacije

3

2

1

7

-

-

-

-

Monitoring okoline

3

0

2

6

-

-

-

-

Industrijska ekologija

3

0

0

5

-

-

-

-

Okolinski aspekti upravljanja  energijom

3

0

2

7

-

-

-

-

Materijalni i energetski bilansi procesa

3

3

0

7

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

15

5

5

32

-

-

-

-

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplinske i difuzione operacije

-

-

-

-

3

2

1

7

Optimizacija potrošnje vode u industriji

-

-

-

-

2

0

1

3

Reaktori i bioreaktori

-

-

-

-

3

1

2

7

Čistija proizvodnja i čistije tehnologije

-

-

-

-

3

0

0

5

Stručni izborni predmet

-

-

-

-

2

0

1

3

Stručna praksa

-

-

-

-

-

-

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

-

-

-

-

15

3

7

28

 

 

 

25

 

Ukupan broj predmeta  na III godini

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni izborni predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Procesi i proizvodi petrohemijske industrije

 

 

 

 

2

0

1

3

Upravljanje kvalitetom u analitičkoj laboratoriji

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

IV  GODINA

Semestar VII

Semestar VIII

Obavezni predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Procesno-ekološko inženjerstvo

3

0

1

6

-

-

-

-

Analiza i simulacija procesa

2

0

2

5

-

-

-

-

Obnovljivi izvori energije

3

0

1

5

-

-

-

-

Projektovanje tehnoloških procesa

3

0

2

6

-

-

-

-

Procjena utjecaja na okolinu

3

1

0

5

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

14

1

6

27

-

-

-

-

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomeni prijenosa u bioprocesima

-

-

-

-

3

0

1

5

Zeleno inženjerstvo

-

-

-

-

3

1

0

5

Prečišćavanje otpadnih voda

-

-

-

-

3

2

2

8

Procesna integracija

-

-

-

-

3

0

2

6

Biogoriva

-

-

-

-

3

0

1

6

Završni rad

-

-

-

-

0

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

-

-

-

-

15

3

6

33

 

 

 

 

 

24

 

Ukupan broj predmeta  na IV godini

10

 

 

Nastavni plan za III i IV godinu za usmjerenje: Hemija i inženjerstvo materijala

 

III  GODINA

V  SEMESTAR

VI  SEMESTAR

Predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Fizikalna hemija i reologija polimera

3

1

2

6

-

-

-

-

Analitika materijala

3

0

2

6

-

-

-

-

Tehnologija metalnih materijala

2

0

0

3

-

-

-

-

Hemija makromolekula

3

0

2

6

-

-

-

-

Materijalni i energetski bilansi procesa

3

2

0

6

-

-

-

-

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

16

3

7

30

-

-

-

-

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnološke operacije

-

-

-

-

3

1

2

6

Čistija proizvodnja i čistije tehnologije

-

-

-

-

3

0

0

5

Korozija i zaštita materijala

-

-

-

-

3

0

2

5

Tehnologija neorganskih nemetalnih materijala

-

-

-

-

3

0

1

5

Fizikalno hemijska karakterizacija materijala

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručni izborni  predmet

-

-

-

-

2

0

1

3

Stručna  praksa

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

-

-

-

-

16

1

7

30

 

 

 

24

 

Ukupan broj predmeta  na III godini

12

 

 

Stručni izborni predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Molekularna spektrometrija

2

0

1

3

 

 

 

 

Upravljanje akcidentnim  rizicima

2

0

1

3

 

 

 

 

Osnove inženjerstva materijala

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesi i proizvodi petrohemijske industrije

 

 

 

 

2

0

1

3

Upravljanje zrakom, vodama i tlom

 

 

 

 

2

0

1

3

Metalne prevlake

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 

 

IV  GODINA

VII  SEMESTAR

VIII  SEMESTAR

Predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Planiranje i upravljanje industrijskom proizvodnjom

3

0

1

6

-

-

-

-

Struktura i svojstva polimera

3

0

2

6

-

-

-

-

Projektovanje u industriji

3

0

2

5

-

-

-

-

Kontrola i upravljanje kvalitetom         

3

0

1

5

-

-

-

-

Ambalažni  materijali

3

0

0

4

-

-

-

-

Stručni  izborni predmet

2

0

1

3

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

17

0

7

29

-

-

-

-

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjena i prerada polimernih materijala

-

-

-

-

3

0

2

6

Hemijski reaktori

-

-

-

-

4

0

1

6

Kompozitni  materijali

-

-

-

-

3

0

1

5

Elektrohemijski procesi i proizvodi

-

-

-

-

3

0

2

6

Recikliranje i zbrinjavanje otpada

 

 

 

 

2

0

1

5

Završni rad

-

-

-

-

0

0

0

3

 

-

-

-

-

 

 

 

 

UKUPNO

-

-

-

-

14

0

8

31

 

 

 

22

 

Ukupan broj predmeta na IV godini

11

 

Stručni izborni predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Adsorbensi i inhibitori na bio - osnovi

2

0

1

3

 

 

 

 

Cementni kompoziti

2

0

1

3

 

 

 

 

Upravljanje kvalitetom u analitičkoj laboratoriji

2

0

1

3

 

 

 

 

Zaštita na radu

2

0

1

3

 

 

 

 

                             

 

 

2.2. Uslovi upisa u naredni semestar

 

Za redovne studente je obavezno prisustvo svim vidovima nastave, uz vođenje evidencije na osnovu koje student, po odslušanom semestru dobija potpis od predmetnog nastavnika. Student može upisati naredni semestar nakon izvršenih obaveza iz prethodnog semestra po osnovu prisustva na predavanjima/vježbama, što dokazuje ovjerenim semestrom u Studentskoj službi Fakulteta. Student koji nije izvršio predviđene obaveze iz upisanih predmeta mora te predmete ponovo upisati u narednoj akademskoj godini.

Također, upis u narednu akademsku godinu je određen sa osvojeno/sakupljeno minimalno 50 ECTS bodova i obavljenu stručnu praksu prije upisa u VII semestar.

Upis u narednu godinu studija se stiče i ostvarivanjem ECTS bodova za predmete iz prethodne godine. Student narednu godinu može upisati sa maksimalno 10 ECTS bodova ili najviše 2 (dva) predmeta prenesena iz prethodne akademske godine, ukoliko zajedno nose više od 10 (deset) ECTS bodova, shodno odredbama Statuta Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

2.3. Provjera znanja

 

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tokom semestra. Pri tome se vrednuje prisustvo i aktivno sudjelovanje u nastavi i vježbama, priprema i prezentacija seminarskog rada, parcijalni ispiti i završni ispit (pismeni i/ili usmeni). Rezultati provjere znanja su dostupni i transparentni studentu tokom cijelog semestra. Preciznije metode provjere znanja date su u opisima predmeta (silabusima).

 

2.4. Kriteriji provjere znanja

 

Kriteriji provjere znanja se primjenjuju na sve predmete. Konačni uspjeh studenta na pojedinačnim predmetima izražava se brojnom, opisnom ili slovnom ocjenom, kako slijedi:

 

Ocjena

Opisno

Slovno

Bodovi

5 (pet)

Ne zadovoljava

F

0-53

6 (šest)

Dovoljan

E

54-63

7 (sedam)

Dobar

D

64-73

8 (osam)

Vrlodobar

C

74-83

9 (devet)

Izvanredan

B

84-93

10 (deset)

Odličan

A

94-100

 

 

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i vještina, i sadrži maksimalno 100 poena.

 

2.4. Izrada završnog rada

 

Studij I ciklusa završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom završnog rada. Završni rad u pravilu ne treba da bude isključivo stručno-teorijskog karaktera, nego istraživačkog iz oblasti usmjerenja studijskog programa. Student ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog rada sticanjem statusa studenta I ciklusa. Završni rad se može predati na ocjenu i dalji postupak ukoliko je kandidat ostvario 237 ECTS bodova predviđenih za nastavne predmete i ukoliko je izvršio sve finansijske i druge obaveze utvrđene studijskim programom.