Syllabus Repozitorij Univerziteta u Tuzli

Syllabus Repository of the University of Tuzla
 

I ciklus studija traje četiri (4) godine ili osam (8) semestara sa ukupnim brojem ECTS 240. Studij je koncipiran tako da su prve dvije godine zajedničke za sva ponuđena usmjerenja. Tehnološki fakultet realizira nastavni proces na četiri studijska odsjeka/programa:

  • Hemijsko inženjerstvo i tehnologije (usmjerenja: Hemijsko inženjerstvo i tehnologija, Hemija i inženjerstvo materijala i Ekološko inženjerstvo)
  • Prehrambena tehnologija (usmjerenja: Prehrambena tehnologija i Kvalitet i sigurnost hrane)
  • Inženjerstvo zaštite okoline (usmjerenja: Inženjerstvo zaštite okoline i Zaštita na radu)
  • Agronomija (usmjerenja: Animalna proizvodnja i Biljna proizvodnja)