MEĐUNARODNI PROJEKTI REALIZIRANI U ZADNJIH 5 GODINA

Rb

NAZIV PROJEKTA

Tip i oznaka projekta

Učesnici projekta sa TF -uloga u projektu

Trajanje projekta

Partneri na projektu

 

1

 

Quality competitivenes and responsivenes of High educations

 

Development of human resources and of life long learning:

Ministry of education science and sport republic of Slovenia

 

Dr.sc.Amra Odobašić, van.prof,

Dr.sc.Zahida Ademović, docent

Dr.sc.Zoran Iličković,van.prof.

 

2014

 

Polymer technology colege Slovenj Gradec

Slovenia

2

 Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management

Tempus IV

EDUECO

JP 516964-2011

Dr.sc.Meho Bašić,van.prof. Voditelj projekta ispred TF

Dr.sc .Ramzija Cvrk, član tima

2011-2014

Van Hall Larenstein Foundation
Netherland (NL)

16 institucija iz 7 zemalja zapadnog Balkana i EU

 

3

Development of education and transfer of knowledge in the area of food technology

EDUFOOD

BiH- Norveška

Dr.sc. Midhat Jašić, van.prof.  Voditelj projekta ispred TF

Dr.sc.Amra Odobašić, van.prof,  član tima

Dr.sc.Husejin Keran, van.prof.

2012 –2014

Sør-Trøndelag University College, Faculty of Technology, Trondheim, Norway

University of Novi Sad, Faculty of Technology,

 

4

Center for Curricula Modernisation and Lifelong Learning,

511354-TEMPUS-1-2010-1-ES-TEMPUS-SMHES

Dr.Gordan Avdić, van.prof,

Voditelj projekta

Dr.sc.Franc Andrejaš, van.prof.

Dr.sc.Zoran Iličković, van.prof.,

član tima

Mr.Vedran Stuhli, viši asistent,

član tima

2011-2013

 

5

Creation of university-enterprise coopeartion networks for education on sustainable  technologies

TEMPUS

158989 -Tempus - BE-JPHES

Dr.sc. Midhat Jašić, van.prof.  Voditelj projekta ispred TF

Dr.sc.Amra Odobašić, vanr.prof.

član tima

Dr.sc.Zoran Iličković, docent,

član tima

Dr.sc.Husejin Keran,docent,

član tima

Dr.sc.Dijana Miličević, docent,

član tima

Dr.Elvis Ahmetović, docent,

član tima

Amel Selimović, asistent,

član tima

Vedran Stuhli, asistent,

član tima

2010 -2013

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven- Belgium

Grant applicant,

Trier University of Applied Sciences, DE

Vienna University of Technology, AT,

University of Novi Sad, University of East Sarajevo, BA - Faculty of Technology,

Tuzla University, BA – Faculty of Technology,

 University Ss Cyril and Methodius, MK -:

6

Optimal process control system and simulator for plant for thermic processing of waste

EUREKA PROJECT -  4210 OCIP

Dr.sc. Franc Andrejaš, docent,

Koordinator projekta za BiH

Dr.sc.Gordan Avdić, docent,

član tima

Dr.sc.Zoran Iličković, docent,

član tima

Dr.sc. Mirsad Salkić, docent

član tima

Vedran Stuhli, asistent,

član tima

2008-2011

KIV d.d.
Vransko, Slovenija

CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF COMPLEX AUTOMATION  Moskva, Rusija

7

Razvoj optimizacijskog modela i njegova primjena u smanjenju potrošnje vode u procesnoj industriji.

FMON

Zajednički naučno-istraživački projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između RBiH i Slovenije

Dr.sc. Elvis Ahmetović, docent, Voditelj projekta

Dr.sc. Midhat Suljkanović, red. profesor, član tima

Nidret Ibrić, asistent, član tima

Edisa Avdihodžić, asistent, član tima

2010-2011

Dr.sc. Zdravko Kravanja, redovni profesor

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenia

8

Project on Master Plan for Remediation of Hot Spots in Bosnia and Herzegovina

BiH-Japan

Dr.sc.Zoran Iličković, docent,

Dr.sc. Franc Andrejaš, docent,

Dr.sc.Gordan Avdić, docent,

2011

 

JICA- Japan International Cooperation Agency

 

         

DOMAĆI PROJEKTI REALIZIRANI U ZADNJIH 5 GODINA

Rb

NAZIV PROJEKTA

Tip i oznaka projekta

Učesnici projekta sa TF -uloga u projektu

Trajanje projekta

Partneri na projektu

 

1

Nabavka  opreme za kompletiranje univerzalnog hemijskog reaktora u laboratoriju za hemijsku tehnologiju i materijale u cilju stvaranja uvjeta za provođenje naučno–istraživačkog rada u poluindustrijskim uvjetima

FMON-UNTZ

Dr.sc.Zoran Iličković,van.prof.. Dr.sc.Amra Odobašić, van.prof,

2014

 

 

2

 

Identifikacija biološki aktivnih spojeva, antioksidativnih i

antimikrobnih svojstava

ekstrakata peteljki divlje trešnje (Prunus avium L.)

 

FMON

 

Dr.sc.Zahida Ademović, docent

Voditelj projekta

 

2014

 

 

3

 

Istraživanje mogućnosti

upotrebe alterantivnih materijala u cementnoj industriji u cilju smanjenja emisije CO2

 

FMON

 

Dr.sc.Zehrudin Osmanović, van.prof.

Voditelj projekta

 

2014

 

 

Optimizacija kinetičkih i procesnih parametara za proces kompostiranja organske frakcije komunalnog krutog otpada sa različitim dodacima

FMON

Dr.sc.Ivan Petric, van.prof.

Voditelj projekta

2013-2014

 

 

4

Analiza uspješnosti izvedenog industrijskog testa – sprečavanje nastanka depozita na linijama hidrauličkog transporta šljake i pepela  za zatvoreni ciklus blokova 3 i 4

Elektroprivreda BiH

Termoelektrana Tuzla

 

Dr.sc.Mustafa Burgić, red.prof.

Dr.sc.Zoran Iličković,van.prof. Dr.sc.Amra Odobašić, van.prof,

Dr.sc.Hatidža Pašalić, van.prof.

Mr.sc.Vedran Stuhli, viši asistent

2013

 

5

Anaerobna kodigestija otpadnog mulja i organskog otpada u smjesi

Fond za Zaštitu okoliša Federacije BiH

Dr.sc. Vahida Selimbašić, vanr. prof. voditelj

Dr.sc. Franc Andrejaš, docent Mr.sc. Vedran Stuhli, viši asistent

Mirnesa Zohorović, dipl.ing  asistent

2012-2013

 

6

Opremanje laboratorija TF u cilju obezbjeđivanja uvjeta za standardizaciju po ISO 17025

FMON-UNTZ

Dr.sc.Amra Odobašić, van.prof.

Dr.sc.Zoran Iličković,van.prof.

2013

 

7

Mogućnost primjene procesa kompostiranja komunalnog otpada sa različitim dodacima u reaktorskom sistemu

FMON-03-39-5980-23-2/08

Dr.sc. Ivan Petric, docent

Voditelj projekta

Nidret Ibrić, asistent, član tima

Edisa Avdihodžić, asistent,

član tima

2009-2011

 

8

Istraživanje forme teških metala i njihove biodostupnosti u prirodnim vodotocima i
akumulacijama

FMON

Dr.sc. Amra Odobašić,docent

Voditelj projekta

2010-2011

 

9

Automatizirana sinteza i
projektovanje ekološko
održivih procesa

FMON

Dr.sc. Elvis Ahmetović, docent, Voditelj projekta

2010-2011

 

10

Određivanje diverziteta algi u jezeru Modrac i ispitivanje mogućnosti njihove upotrebe u proizvodnji biogoriva

FMON

Podrška istraživanju od značaja za Federaciju BiH

Dr.sc. Zoran Iličković, docent

Voditelj projekta

Redžić Eldin, asistent

član tima

Softić Armin, student

član tima

2010 -2011

Dr.sc Avdul Adrović, docent

PMF- Tuzla, odsjek za Biologiju

11

Efikasno korištenje vode i energije u procesnoj industriji 

MONKS TK

Dr. sc. Elvis Ahmetović, docent, voditelj projekta

Nidret Ibrić, asistent, član projekta

2010-2011