Naučno područje : Tehničke nauke

Naučno polje: Hemijsko inženjerstvo

Naučna grana /uža naučna oblast: Hemijsko inženjerstvo

PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI

 • Numeričke metode u inženjerstvu

Prof.dr. Sadik Latifagić,profesor emeritus

Dr.sc. Midhat Suljkanović, red. prof.

Dr.sc. Muhamed Bijedić, red. prof.

Dr.sc. Gordan Avdić, vanr. prof.

Dr.sc. Elvis Ahmetović, vanr. prof.

Dr.sc. Zehrudin Osmanović, vanr. prof.

Dr.sc. Ivan Petric, vanr. prof.

Dr.sc. Nidret Ibrić, viši asistent

Mr.sc. Edisa Avdihodžić – Avdić, viši asistent

Ervin Karić, asistent

Azra Helić,  asistent

Selma Tuzlak, asistent

Nesib Mistafić, asistent

Ambera Šabanović, asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nauka o toplini
 • Hemijsko-inženjerska termodinamika
 • Procesna mjerna tehnika
 • Materijalni i energetski bilansi procesa
 • Hidromehaničke operacije
 • Uvod u hemijsko inženjerstvo i tehnologije**
 • Hemijsko-inženjerska kinetika*
 • Toplinske i difuzione operacije
 • Reakcijsko inženjerstvo I
 • Reakcijsko inženjerstvo II
 • Tehnološke operacije
 • Primjenjeno računarstvo
 • Projektovanje aparata i uređaja
 • Primjena softverskih  paketa u hemijskom inženjerstvu
 • Zeleno inženjerstvo
 • Energetska  efikasnost hemijsko - tehnoloških procesa
 • Analiza i simulacija procesa
 • Projektovanje tehnoloških procesa
 • Separacijski procesi
 • Procesni aparati i uređaji
 • Procesna integracija
 • Optimizacija potrošnje vode u industriji
 • Računanje u prehrambenom inženjerstvu
 • Fenomeni prijenosa u bioprocesima
 • Reaktori i bioreaktori
 • Projektovanje u industriji
 • Hemijski reaktori
 • Procesno-ekološko inženjerstvo
 • Automatizacija tehnoloških procesa
 • Cementni kompoziti
 • Bioreakcijski sistemi
 • Uvod u prehrambeno procesno inženjerstvo
 • Sistemska analiza i matematičko modeliranje u prehrambenom inženjerstvu
 • Optimizacija potrošnje energije u industriji
 • Rashladni sistemi u prehrambenim procesima
 • Mjerenje i upravljanje u u prehrambenoj industriji
 • Softveri u farmaceutskoj industriji
 • Računanje u inženjerstvu zaštite okoline
 • Osnove hemijsko-tehnoloških sistema
 • Tehnološko projektiranje sa osnovama konstruiranja
 • Termički separacijski procesi
 • Modeliranje i optimizacija procesa kompostiranja
 • Industrijske toplinske pumpe
 • Rashladni sistemi u prehrambenim procesima
 • Uvod u matematičko programiranje i optimizaciju  procesa
 • Automatizacija procesa
 • Mjerenje, regulacija i automatizacija
 • Racionalno korištenje energije
 • Reakcijsko inženjerstvo
 • Energetska efikasnost
 • Numeričke metode u prehrambenoj tehnologiji

PREDMETI  II CIKLUSA STUDIJA

 • Sinteza i optimiranje tehnoloških procesa
 • Cementni kompoziti
 • Primjena separacijskih procesa u industriji
 • Industrijski procesi i reaktori
 • Primjena numeričkih i statističkih metoda u inženjerstvu
 • Sigurnost opreme u industriji
 • Primjena separacijskih procesa u industriji
 • Integracija mase i topline u tehnološkim procesima
 • Sinteza i optimiranje tehnoloških procesa
 • Primjena numeričkih i statističkih metoda u inženjerstvu
 • Odabrana poglavlja bioreakcijskog inženjerstva
 • Prehrambeno procesno inženjerstvo **

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.