Uređaj je namijenjen za temperiranje i zagrijavanje uzoraka, odvijanje toplinskih reakcija prilikom određivanja nekih komponenti prehrambenih proizvoda i sl. ...

  Namjena uređaja je za laboratorijsku proizvodnju i koncentriranje uparavanjem proizvoda od voća i povrća itd. ...

Fotometrijsko očitavanje za ELISA /EIA metode. Test ELISA. Za odredjivanje Chloramfhenicola, Ochratoxin-a, Aflatoxina. ...

Namijenjen je za određivanje suhe tvari, odnosno količine šećera u voćnim i povrtnim sokovima, marmeladama, sirupima, želeima u slučaju kada je to potrebno brzo uraditi i kada je nemoguće koristiti precizniji uređaj poput refraktometra po Abbe-u. ...

Namjena uređaja je za laboratorijsku proizvodnju i razdvajanje krutih dijelova plodova tečnih i polutečnih masa, dezintegraciju različitih mekih biljnih tkiva, te u proizvodnji sirovog voćnog soka, matičnog soka, kaša i sličnih proizvoda. Može se koristiti u pripremama biljnih tkiva za ekst ...