Naučno područje : Tehničke nauke

Naučno polje: Ostalo inženjerstvo i tehnologije

Naučna grana /uža naučna oblast: Nutricionizam

PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI I SARADNICI

Dr.sc. Midhat Jašić red.prof.

 

 

 • Nauka o hrani
 • Biološki aktivne komponente hrane
 • Rezidue i kontaminanti u hrani
 • Nova hrana
 • Bromatologija (FMF)
 • Nauka o prehrani (FMF)
 • Toksikološki aspekti pripreme hrane
 • Zdravstvena sigurnost hrane
 • Toksikologija *
 • Toksikologija hrane
 • Tradicionalni biljni proizvodi

PREDMETI II CIKLUSASTUDIJA

 • Probiotici i prebiotici
 • Osnovni principi prehrane
 • Esencijalni sastojci hrane
 • Vitamini i minerali u hrani i dodacima prehrani
 • Aditivi u hrani
 • Pravilna prehrana

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.