Naučno područje : Tehničke/biotehničke  nauke

Naučno polje: Poljoprivredne nauke

Naučna grana /uža naučna oblast: Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo

PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI

Uvod u poljoprivrednu proizvodnju

Mr.sc. Meho Majdančić,viši asistent

Dr.sc. Besim Salkić, stručnjak iz prakse

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove biljne proizvodnje

Zaštita bilja

Krmno bilje

Ribarstvo

Upravljanje travnjacima

Opšte voćarstvo

Melioracije

Ratarstvo s povrtlarstvom

Ishrana bilja

Povrtlarstvo

Oplemenjivanje biljaka

Specijalno voćarstvo

Zaštita voća

Proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru

Zaštita povrća i ratarskih kultura

Rasadnička proizvodnja

Projektovanje i uređenje vrtova

Uzgoj korjenastog i krtolastog povrća

Uzgoj žitarica

Gljivarstvo

Uzgoj jagodastog i bobičastog voća

Uzgoj koštičavog i orašastog voća

Uzgoj lisnatog, lukovičastog i plodastog povrća

Akvakultura

Planiranje i izvođenje eksperimenta u poljoprivredi

Entomologija

Ribarstvo

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.