Uncategorised

  STRUČNA POSJETA STUDENATA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA USMJERENJA HEMIJA I INŽENJERSTVO MATERIJALA Dana 14. Decembra 2017. godine studenti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Odsjeka Hemija i inženjerstvo materijala su bili u stručnoj posjeti zajedno sa predmetnim nastavnicima Dr.sc. Zahida Ademović i Dr.sc. Amra Bratovčić. Studenti su imali priliku posjetiti 3 reprezentativne f ...

  Dana 09.01.2018. godine, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli koji zastupa Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor, Dekanica Fakulteta i Sisecam Soda Lukavac d.o.o. (SSL) koju zastupa gospodin Sefa Özincegedik, Generalni direktor, potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji u oblas ...

UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET   OBAVJEŠTENJE U okviru 22. Ljetnog Univerziteta u Tuzli Tehnološki fakultet organizira Seminar na temu: PRIMJENA KOMPJUTERSKO POTPOMOGNUTOG PROCESNOG INŽENJERSTVA ZA SMANJENJE POTROŠNJE VODE/ENERGIJE I GENERISANJA OTPADA U TEHNOLO ...

Na naučnoj konferenciji pod nazivom „20th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES'17)“ održanoj u periodu od 21 do 24.08.2017. godine u Tianjinu (Kina) predstavljeni su rezultati naučno-istraživačkog rada na međunarodnom ...

U petak, 30.06.2017. godine, od 11:00 sati u amfiteatru 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr. S. Ranil Wickramasinghe (Ralph E. Martin Department of Chemical Engineering, University of Arkansas, USA)će održati predavanje pod nazivom "SELECTIVE MODIFICATION OF MEMBRANE PORE AND E ...